Tilmelding Senior Turneringsspillere.

Blans Sundeved har fælles seniorafdeling med Broager Badminton, under navnet
Broager Blans-Sundeved Badminton.

Vi har pt. hold i:   Kredsserien, Serie 1 og Serie 2

Sæonstart 2017 den 7. august.

Evt. spørgsmål til seniorbadminton rettes til:
Johannes Lauritzen
tlf.: 2877 7354
e-mail: bjleonhard@gmail.com 
Badmintonklubben Blans-Sundeved | Spillested: Sundevedhallerne, Skolevej 21, Vester Sottrup, 6400 Sønderborg, cvr.: 35147691