Foretningsorden er under opdatering, klar inden oktober 2020:
Forretningsorden gældende fra 21 Juni 2015

Medlemsskab

Ungdomsmedlemsskab giver rettighed til træning en gang om ugen med træner/instruktør. Der er mulighed for tilvalg af flere træningstilbud, se fanen ”Tilmelding & registrering”. For at sikre jævnbyrdigt niveau på de forskellige hold kræver ekstratræningerne dog godkendelse af klubben før man kan tilmelde sig. Som udgangspunkt deltager alle ungdomsspillere i holdturnering som afvikles over 4-5 lørdage a 2-3 timer hen over sæsonen.
Seniormedlemsskab giver rettighed til træning 2 gange om ugen samt deltagelse i holdturnering.
Efterskolemedlemsskab giver rettighed til klubbens arrangementer og events samt deltagelse i holdturneringer.
Veteranmedlemsskab giver rettighed til at deltage i en fælles træning om ugen.
Motionsmedlemsskab giver rettighed til at spille på en bestemt bane på et specificeret tidspunkt hver uge. Motionsspillere sørger selv for bolde som dog kan købes af klubben hvis dette ønskes.Kontingent

Kontingentsatser kan ses under fanen ”Information” og menuafsnittet ”Kontingent”.


Diverse bestemmelser

For afvikling af ungdomsholdturnering udnævnes en holdleder for hvert hold. Holdlederne skal findes mellem forældre og klubbens aktive og er ansvarlige for koordinering ifbm afvikling af kampene.
Medlemmer kan købe klubbens fjerbolde for 175,- pr rør.
Deltagelse ved invitationsstævner og individuelle mesterskaber er for hver deltager 100% egenbetaling. Deltagelse i badmintonskoler og træningslejre m.m. er til 100% egenbetaling.
Klubben betaler for deltagelse i klubbens egne begynderstævner. Der er enkelte udvalgte stævner, klubture og arrangementer hvor klubben yder tilskud.
Til klubmesterskab kan klubben opkræve et mindre gebyr.Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 6 personer og 2 suppleanter iht vedtægterne. Der er følgende roller defineret i klubben:
Formand, Næstformand, Sportslig ansvarlig, Senior ansvarlig, Ungdoms ansvarlig, Motions ansvarlig og Kasserer.
Derudover eksisterer følgende udvalg:
Aktivitetsudvalg, Sponsorudvalg, Presseudvalg og Ungdomsråd.
Badmintonklubben Blans-Sundeved | Spillested: Sundevedhallerne, Skolevej 21, Vester Sottrup, 6400 Sønderborg, cvr.: 35147691