BBS bestyrelse 2018/19:

 

Formand og Senior ansvarlig:
Johannes Lauritzen
Blansskov 2a
6400 Sønderborg
Tlf.: 74 46 16 28/28 77 73 54
E-mail: bjleonhard@gmail.com

Kasserer:

Søren Nielsen
Nydamvej 62
Øster Sottrup
6400 Sønderborg

Tlf.: 23 20 89 95
E-mail: plukselv@mail.dk


Anja Clausen
E-mail: anja_clausen@hotmail.com
Næstformand:

Katja Engel
-
-
Tlf.: 
E-mail: katjadolleris@gmail.com

Ungdomsansvarlig:

Katja Engel
-
-

Tlf.: -
E-mail: katjadolleris@gmail.com


 
Ansvarlig for Senior:

Nina Møldrup
Brombjerg 51
6310 Broager
Tlf: 30 31 40 66

Bestyrelsesmedlem:

Dorthe Hansen
Nørremøllevej 1
6400 Sønderborg
Tlf: 61 80 009 74

Sponsoransvarlig:

Jan Vollsen
-
-
Tlf.:
E-mail: vollsen@hotmail.com

Suppleanter
Badmintonklubben Blans-Sundeved | Spillested: Sundevedhallerne, Skolevej 21, Vester Sottrup, 6400 Sønderborg, cvr.: 35147691